<เข้าสู่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม>