หน้าแรก arrow ข่าว & ประชาสัมพันธ์ arrow ข่าว arrow ชื่อเสียง เกียรติยศ ความภาคภูมิใจของ ร.ร.พิจิตรพิทยาคม และผู้ปกครอง ประจำปี2551
Sunday, 04 October 2015

เกี่ยวกับข้าราชการ

เกี่ยวกับ iPASSPORT

แนะนำเว็บไซต์


 

IP Address ของคุณ

IP ของคุณ :
107.21.171.233

โดเมน :
amazonaws.com

จำนวนผู้ออนไลน์

 .:: โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ::. ประเภท Online
 ผู้เยี่ยมชม ( 0 ) ผู้เยี่ยมชม 0
  MOP by mambotoys.com

สถิติผู้เยี่ยมชม


เริ่มตั้งแต่ 28/01/2551
ชื่อเสียง เกียรติยศ ความภาคภูมิใจของ ร.ร.พิจิตรพิทยาคม และผู้ปกครอง ประจำปี2551
เขียนโดย Administrator   

ชื่อเสียง เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ

นักเรียน ของ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 นายกฤตนัน วรวิทยกิจ ม.6/1 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 น.ส. โสภิตนภา สมอุ่น ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 นายปฏิภาณ ทรัพย์ประวัติ ม.6/1 คณะวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 2 ภาษา)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4 นายสหพัฒน์ บุญผ่อง ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนชีวภาพ)
5 น.ส.ประภาสิริ พงษ์ไพศาล ม.6/3 คณะนิติศาสตร์
6 น.ส.ธวัลรัตน์ เม่นหวา ม.6/3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
7 น.ส.ปิยวรรณ คำหนู ม.6/5 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
8 น.ส.กัญญารัตน์ แสงดอกไม้ ม.6/5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์
9 น.ส.บุษยมาศ บุญจันทร์ ม.6/7 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน )
10 น.ส.จริญญา เพชรไทย ม.6/9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11 นายนัฐวุฒิ จีนน่วม ม.6/3 สาขาวิชาประมงสัตวศาสตร์
12 น.ส.สุรัชฎา ดำเนินโฉม ม.6/4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพสัตว์การผลิตพืช
13 นายทวีชัย วันศรี ม.6/9 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์การจัดสถานศึกษาปฐมวัย

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2551

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 น.ส.กังสดาล ศรีอุดมพงษ์ ม.6/1 คณะวิศวเคมี(หลักสูตรสองภาษา)
2 น.ส.สุนิสา บรรเจิดศิลป์ ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
3 นายภูวดล เอี่ยงสังข์ทอง ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
4 น.ส.บงกช วันทอง ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

5 นายธนโชติ โชติจิตรกะ ม.6/8 คณะรัฐศาสตร์
6 นายเฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา ม.6/10 คณะรัฐศาสตร์
7 นายพิสิฐ ธารทอง ม.6/3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8 นายชวพล ไตรรัตน์ ม.6/3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

9 นายปิยะพงษ์ พิลึก ม.6/3 คณะสารสนเทศคอมพิวเตอร์
10 นายนเรศ ชีตะรักษ์ ม.6/3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารทั่วไป
11 น.ส.ศศิธร วิระสิทธิ์ ม.6/3 คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

12 น.ส.ชนนิกานต์ เมฆี ม.6/3 ระบบสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13 น.ส.ภัทราภรณ์ เปียน้อย ม.6/3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14 น.ส.พรทิพย์ ธีระเดชาธำรง ม.6/5 คณะนิติศาสตร์
15 น.ส.กิตยาพร ปัถพี ม.6/5 เทคโนโลยีความงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16 น.ส.ขวัญสุดา บัญญัติ ม.6/5 การแพทย์แผนไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 22 December 2008 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >


ประชาสัมพันธ์ทาง facebook

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ประมวลภาพกิจกรรมทาง Facebook

ข่าวการศึกษา

เกี่ยวกับนักเรียน

สภาพอากาศวันนี้