หน้าแรก
Thursday, 04 June 2015

เกี่ยวกับข้าราชการ

เกี่ยวกับ iPASSPORT

แนะนำเว็บไซต์


 

IP Address ของคุณ

IP ของคุณ :
54.158.165.135

โดเมน :
amazonaws.com

จำนวนผู้ออนไลน์

 .:: โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ::. ประเภท Online
 ผู้เยี่ยมชม ( 0 ) ผู้เยี่ยมชม 0
  MOP by mambotoys.com

สถิติผู้เยี่ยมชม


เริ่มตั้งแต่ 28/01/2551

มหาวิทยาลัยนเรศวรแนะแนวสัญจร ปี2557
เขียนโดย Administrator   

-:- ม.นเรศวรแนะแนวสัญจร'57 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม วันที่ 19 พ.ค. 57 -:-

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 15 May 2014 )
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557
เขียนโดย วิชาการ   

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ
เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติการ งานทะเบียนวัดผล ปีการศึกษา 2557
*************************

13 พ.ค. 2557

-----คุณครูประชุมเวลา 09.00 น.
ณ. ห้องเรียนไร้พรมแดนอาคาร 2

15 พ.ค. 2557 -----นักเรียน ม.1 - ม.6 พบครูที่ปรึกษา
รับตารางเรียนและทำความสะอาดห้องเรียน
ตั้งแต่เวลา 08.00. - 12.00 น.
16 พ.ค. 2557 -----เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา และ
เริ่มเรียนซ้ำรายวิชา
   

คลิ้กดาวน์โหลดปฏิทินปฏิบัติการไฟล์PDFเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>Download

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 30 April 2014 )
 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เขียนโดย Administrator   

ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เรื่อง ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
*******************
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
เวลา 08.30 - 12.00น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(รายงานตัว 08.00 - 08.30น. นักเรียน/ผู้ปกครอง)
เวลา 13.00 - 15.30น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(รายงานตัว 12.30 - 13.00น. นักเรียน/ผู้ปกครอง)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
----------------------------------------
โปรดนำคู่มือนักเรียนที่ได้รับมอบมาด้วย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 09 April 2014 )
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2557
เขียนโดย Administrator   

ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2557
**********************

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็นประเภทดังนี้
- ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 90 คน
- ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน
- ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน จำนวน 20 คน
- ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น จำนวน 15 คน
- ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส จำนวน 10 คน
- ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนพาณิชยกรรม - ศิลปะ - การงานฯ
จำนวน 35 คน
- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 26 คน

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >> รายชื่อนักเรียนม.4

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. รายงานตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ในเวลา 08.30 - 12.00 น. ที่หอประชุมบงกชแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

2. มอบตัว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนำ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานที่มีข้อความสำคัญตรงกันทุกฉบับ ครบถ้วน ไปมอบตัวการเป็นนักเรียน ในวันที่ 10 เมษายน 2667 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมบงกชแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โดยเตรียมเอกสารการมอบตัว ดังนี้

2.1 หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
2.2 ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และมารดา ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสาร (ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.3 ใบ ปพ.1 ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสาร (ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.4 ใบแสดงหมู่เลือด


***ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 01 April 2014 )
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2557
เขียนโดย Administrator   

ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2557
**********************

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2557 แบ่งเป็นประเภทดังนี้
- ประเภทสอบคัดเลือก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 161 คน
- ประเภทสอบคัดเลือก นักเรียนทั่วไป จำนวน 191 คน
- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 39 คน

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >> รายชื่อนักเรียนม.1

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. รายงานตัว
ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ในเวลา 08.30 - 12.00 น. ที่หอประชุมบงกชแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

2. มอบตัว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนำ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานที่มีข้อความสำคัญตรงกันทุกฉบับ ครบถ้วน ไปมอบตัวการเป็นนักเรียน ในวันที่ 9 เมษายน 2667 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมบงกชแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โดยเตรียมเอกสารการมอบตัว ดังนี้

2.1 หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
2.2 ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และมารดา ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสาร
(ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.3 ใบ ปพ.1 ฉบับตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสาร (ผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง)
2.4 ใบแสดงหมู่เลือด

***ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 01 April 2014 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 41 - 50 จาก 256


ประชาสัมพันธ์ทาง facebook

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ประมวลภาพกิจกรรมทาง Facebook

ข่าวการศึกษา

เรื่องน่ารู้ประจำวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายบุญธรรม อ่อนจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

แบบสอบถาม

อาชีพในฝันใดที่นักเรียนอยากเป็นมากที่สุด
 

เกี่ยวกับนักเรียน

สภาพอากาศวันนี้